Євроінтеграційний портал

Україна-НАТО

https://vrzzso.blogspot.com/

https://abetkabezpeki.blogspot.com/

http://leontyev.netКалендар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в УкраїніНаш баннер

http://svyatschool.com.ua

Екологічне виховання

 

Екологічне виховання — систематична педагогічна діяльність, спрямована на розвиток екологічної культури особистості.

 

Мета екологічного виховання—формуван­ня відповідального і дбайливого ставлення до природи, що базується на екологічній свідомості.Це передбачає до­тримання моральних і правових принципів природокористування й пропаганду ідей щодо його оптимізації, активну діяльність із вивчення й охорони природи своєї місцевості.

 

Формування морально-екологічних понять є однією з умов ефектив­ності екологічної освіти й виховання. Для цього необхідне залучення учнів до різних видів діяльності: навчально-пізнавальної, науково-дослідницької, туристично-краєзнавчої, пропагандистсько-просвітни­цької, природоохоронної тощо. Слід зазначити, що тільки за органіч­ного поєднання різних видів діяльності можна забезпечити розв'язання всіх завдань екологічної освіти й виховання учнів.

 

Чільне місце в системі екологічної освіти й виховання належить проблемі змісту діяльності учнів, що вбирає в себе чотириаспективзаємодії суспільства та природи:

  • усвідомлення мети й способів раціонального використання при­ роди людиною;
  • розуміння не лише практичної, а й пізнавальної, естетичної, морально-етичної, гуманістичної, економічної, національно-па­ тріотичної й гігієнічної цінності навколишнього природного середовища;
  •  усвідомлення негативних наслідків використання природних систем (виснаження природних ресурсів, забруднення при­ родного середовища, зникнення еталонів та пам'яток природи тощо);
  • оволодіння школярами теорією та практикою побудови власних стосунків у системі «людина—природа».

Екологічне виховання має сформувати екологічну культуру людини, для якої характерні різнобічні, глибокі знання про навколишнє середовище (природне і соціальне); екологічний стиль мислення, що передбачає відповідальне ставлення до природи та свого здоров'я; наявність умінь і досвіду вирішення екологічних проблем (насамперед на місцевому рівні); безпосередня участь у природоохоронній роботі, а також здатність передбачати можливі негативні наслідки природо-перетворювальної діяльності людини.