Євроінтеграційний портал

Україна-НАТО

https://vrzzso.blogspot.com/

https://abetkabezpeki.blogspot.com/

http://leontyev.netКалендар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в УкраїніНаш баннер

http://svyatschool.com.ua

Виховна робота

Виховна система школи розроблена відповідно до Закону Україну «Про загальну середню освіту», Конвенції ООН про права дитини, Статуту школи. Основними ідеями, які лягли в основу виховної системи школи, є ідеї гуманізму, педагогіки співробітництва, загального піклування, формування єдиного виховного простору.

   В Законі України «Про загальну середню освіту» особлива увага приділяється вихованню громадянина – патріота своєї країни, який готовий до подальшого навчання та трудової діяльності зі своїми політичними переконаннями, формуванню творчої особистості, свідомого відношення до своїх обов’язків; формуванню навичок здорового способу життя.

    Характер виховання повинен передбачати глибоке розуміння вчителем фізіологічної природи вихованців їх індивідуальні риси та можливості, повагу до особистості дитини.

Напрямки виховної роботи школи: 

-         громодянське виховання;

-         родинно-сімейне виховання;

-         військово-патріотичне виховання;

-         трудове виховання;

-         художньо-естетичне виховання;

-         моральне виховання;

-         екологічне виховання;

-         превитивне виховання;

-         формування здорового способу життя;

-         сприяння творчому розвитку особистості.

          

Завдання виховної діяльності школи:

 

-         забезпечення визнання суспільством особистості дитини абсолютною цінністю;

-         втілення в роботі концептуальних основ гуманітарного виховання;

-         визначення виховуючого середовища;

-         створення програм виховання учнів;

-         забезпечення реалізації нових підходів до організації виховного процесу: систематично – структурованого, культорологічного, організаційно – діяльнісного, особистісно орієнтовного;

-         оргвнізація діяльності колективу, робота з органом самоврядування;

 

Робота з батьками 

  Чільне місце у вихованні дитини завжди відводилося сім’ї, а тому співпраця з батьками мала кілька стратегічних напрямків:

  1.       Психолого-педагогічна просвіта батьків (на засіданнях батьківського всеобучу адміністрація школи, вчителі, шкільний психолог, представники правоохоронних органів, лікарі спрямовують батьків на необхідність створення оптимальних умов для збереження життя і здоров’я дітей, формування гуманних стосунків з дітьми , попередження насильства в сім'ї,проводяться загальношкільні батьківські конференція , де піднімаються питання відношень , взаєморозуміння батьків та дітей, ранньої агресії серед дітей та підлітків; проводяться конференції для татусів , де піднімаються питання про те, як впливають відносини в сім’ї на фізичне та психічне здоров’я дитини.

  2.       Організація діяльності батьківського комітету школи.

  3.       Участь представників батьківської громади в діяльності ради школи, ради профілактики правопорушень, що сприяє підвищенню авторитету батьків серед учнів та педагогів школи;

  4.       Індивідуальна робота з батьками учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги через такі засоби впливу як рада профілактики правопорушень, педагогічний консиліум, індивідуальна бесіда з представниками адміністрації, індивідуальна бесіда та корекційна діяльність психолога. Проведення фестивалю сімейної творчості, де приймають участь талановиті батьки та діти.