Євроінтеграційний портал

Україна-НАТО

https://vrzzso.blogspot.com/

https://abetkabezpeki.blogspot.com/

http://leontyev.netКалендар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в УкраїніНаш баннер

http://svyatschool.com.ua

2016-2021 н.р.

«Особистісно зорієнтований підхід як умова розвитку та формування навчально-пізнавальної діяльності учнів»

МЕТА : створити психолого-педагогічні умови для розвитку та формування мотиваційної сфери учнів молодшого, середнього та старшого шкільного віку для формування навчально-пізнавальної діяльності

Завдання:
Дидактичні:
*формування інтелектуально – пізнавальних здібностей;
*розвиток мотивації кожного суб’єкта навчання;
*розвиток практично-дослідницьких навичок учнів;
*забезпечення та стимулювання саморозвитку й само актуалізації особистості;
*підвищення рівня навчальних досягнень
 
Педагогічні:
*системне впровадження в педагогічну практику інноваційних технологій, які забезпечують особистісно зорієнтований підхід до учнів:
а) технології інтерактивного навчання;
б) технології проектів;
в) технології критичного мислення;
г) ігрових технологій;
д) інформаційних технологій;
е) технологій диференційованого навчання
 
Управлінські
*модернізація навчально-матеріальної бази як обов’язкової умови підвищення продуктивності освіти;
*створення умов для професійного розвитку педагогів і їх мотивації до самоосвітньої діяльності;
*створення системи стимулювання творчої діяльності педагогів та учнів;
*створення умов для формування системи особистісних компетентностей і цінностей дітей
 
Основні етапи роботи над єдиною науково-методичною темою
 
Діагностика проблеми
1. Аналіз результатів педагогічного процесу:
*аналіз науково-методичної роботи школи
*діагностування педагогів для вивчення рівня їхньої професійної компетентності
*анкетування учнів і батьків
2. Виявлення НМП(науково-методичної проблеми), обґрунтування її актуальності для педагогічного колективу
3. Створення творчої групи для опрацювання й систематизації результатів анкетування, діагностування й вироблення мети, завдань, методів реалізації вибраної проблемної теми
4. Обговорення й затвердження єдиної науково-методичної проблеми напедагогічній раді
5. Складання плану роботи над єдиною НМП на 5 років
 
Теоретичне обґрунтування проблеми
1. Ознайомлення педколективу з аналітичним матеріалом щодо визначення проблемної теми
2. Вивчення науково-методичної літератури з проблеми
3. Ознайомлення педколективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, перспективним педагогічним досвідом з цієї проблеми
4. Створення творчої групи з планування запропонованих завдань
5. Складання програми дослідження визначеної проблеми
6. Підготовка та проведення засідань педради
7. Визначення провідних напрямів діяльності МО щодо реалізації проблемної теми
8. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів

 

Структура методичної роботи по реалізації науково-методичної проблеми:

2016-2017 н.р. Теоретичне вивчення проблеми.

2017-2018 н.р. Науково-практичне опанування проблеми.

2018-2019 н.р. Мобілізація зусиль педколективу на реалізацію теми.

2019-2020 н.р. Узагальнення результатів роботи над проблемною темою.

2020-2021н.р. Моніторинг впровадження науково-методичної проблеми, її впоив на підвищення якості навчально-виховного процесу та саморозвитку особистості педнрацівників.