Євроінтеграційний портал

Україна-НАТО

https://vrzzso.blogspot.com/

https://abetkabezpeki.blogspot.com/

http://leontyev.netКалендар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в УкраїніНаш баннер

http://svyatschool.com.ua

Методична рада

Структура методичної ради

 

Методична рада – постійно діючий дорадчий консультативно-методичний орган Центру покликаний спрямувати діяльність учасників педагогічного процесу на виконання завдань, визначених Законами України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту» та підвищення якості і ефективності науково-методичної роботи, сприяти піднесенню інтелектуального, духовного й культурного рівня розвитку особистості.

 

Мета ради – керівництво навчально-методичною роботою щодо реалізації основоположних ідей у навчально-виховному процесі, розвиток творчої особистості викладача та учня, підвищення їхнього інтелектуального потенціалу, впровадження в практику кращого досвіду, прогресивних технологій, інновацій, надбань психолого-педагогічної науки, реалізації концепцій національного виховання.

 • вироблення оптимальної моделі навчально-виховного процесу та наукове обґрунтування основних напрямів удосконалення змісту навчання і виховання учнів, їх професійної підготовки;
 • створення системи пошуку, відбору, організації навчаннми післядипломної освіти педагогічних працівників та координація співпраці;
 • залучення педагогічних працівників до експериментально-дослідниць
 • я і виховання здібної та обдарованої учнівської молоді;
 • аналіз науково-теоретичного, професійного рівня викладання навчальних дисциплін, виховної роботи, досвіду підготовки учнів до участі в конкурсах фахової майстерності та олімпіадах;
 • впровадження в навчально-виховний процес новітніх теоретичних розробок, кращого досвіду сучасних педагогічних технологій;
 • координація діяльності з підвищення кваліфікації педагогічних кадрів, розвитку їхньої ініціативи й творчості, саморозвитку й самовдосконалення;
 • відбір педагогічних концепцій, проектів, планів, авторських програм, підручників, посібників, методичних рекомендацій та подання для затвердження в установленому порядку;
 • організація й консультування з експериментально-дослідницької роботи в закладі;
 • забезпечення зв'язку з коледжами, ВНЗ ІІІ - ІV р.а, інститута
 • кої, пошукової, видавничої діяльності, участі у конкурсах професійної майстерності;
 • визначення чіткої структури, змісту, форм методичної роботи на діагностичній основі відповідно до нормативних документів.

Основні функції ради:

 • діагностична - визначення рівня науково-методичного забезпечення педагогічних процесів, їх відповідності досягненням сучасної науки та основам державних стандартів, вивчення професійної компетентності, запитів, потреб і можливостей педагогічних працівників, ефективності методичної роботи;
 • прогностично-моделююча – вироблення стратегічних концептуальних напрямів діяльності, конструювання теоретичних моделей закладу, передбачення результатів роботи колективу відповідно до основної мети й завдань, формування творчої особистості учня, викладача, вихователя, керівника; підготовка, втілення в практику наукових концепцій, програм, проектів, педагогічних ідей, технологій;
 • організаційно-регулююча – визначення шляхів, засобів, методів і форм реалізації науково-методичних завдань, основних напрямів діяльності закладу, регулювання педагогічної діяльності;
 • координаційна - узгодженість наукової і методичної роботи, співпраці з коледжами та ВНЗ ІІІ-ІV р.а.;
 • аналітично-оцінювальна - оцінка ефективності педагогічного процесу на основі аналізу необхідної інформації щодо рівня професійної майстерності викладачів, розвитку й самовдосконалення учнів, результатів діяльності закладу в цілому.

Тематика засідань методичної ради Святогірського ЗЗСО на 2023/202 навчальний рік

Засідання методичної ради  Святогірського ЗЗСО № 1:

1.Про підсумки методичної роботи  Святогірського ЗЗСО у 2022/2023 навчальному році.

2. Ключові завдання методичних підрозділів  Святогірського ЗЗСО щодо роботи педагогів над реалізацією Концепції Нової української школи та пріоритетні напрямки роботи у 2023/2024 навчальному році.

2. Особливості нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення освітнього процесу у 2023/2024 навчальному році.

3. Обговорення та погодження плану роботи методичної ради  Святогірського ЗЗСО на 2023/2024 навчальний рік.

4. Затвердження планів роботи шкільних методичних об’єднань вчителів-предметників, класних керівників на 2023/2024 навчальний рік.

5. Затвердження плану проведення предметних тижнів у 2023/2024 навчальному році.

6. Про організацію роботи щодо узагальнення та розповсюдження ефективного педагогічного досвіду вчителів  Святогірського ЗЗСО.

 

Засідання методичної ради  Святогірського ЗЗСО № 2:

1. Про хід атестації вчителів у 2023/2024 навчальному році.

2. Про інноваційну діяльність педагогічних працівників  Святогірського ЗЗСО.

3. Про особливості роботи з молодими спеціалістами.

4. Організаційно-методичний супровід упровадження нових навчальних програм.

 

Засідання методичної ради  Святогірського ЗЗСО № 3:

1. Про підсумки роботи з обдарованими учнями та результати участі учнів у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін та МАН.

2. Ефективність уроку-результат організації діяльності учнів. Аналіз методичної декади

3. Про особливості роботи з молодими спеціалістами.

 

Засідання методичної ради  Святогірського ЗЗСО № 4:

1. Про підсумки атестації та підготовка творчих звітів вчителів, які атестуються у 2024 році.

2. Захист ефективного педагогічного досвіду роботи творчих педагогів школи.

 

Засідання методичної ради  Святогірського ЗЗСО № 5:

1. Про підсумки внутрішкільного контролю за станом виконання навчальних програм у 2023/2024 навчальному році.

2. Про результати реалізації системи підвищення кваліфікації вчителів у 2023/2024 навчальному році.