Євроінтеграційний портал

Україна-НАТО

https://vrzzso.blogspot.com/

https://abetkabezpeki.blogspot.com/

http://leontyev.netКалендар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Погода в УкраїніНаш баннер

http://svyatschool.com.ua

Волейбол

  Невід'ємною частиною фізичного розвитку і становлення як особистості в підлітковому віку є фізичне виховання школярів. Спортивні ігри - один із засобів фізичного виховання та розвитку особистості. Однією з найпопулярніших спортивних масових ігор, що набула широкого розповсюдження , у тому числі й у побуті, є волейбол.
  Обсяг навчання в школі збільшується, збільшується й навантаження на організм дитини. Виникає необхідність засвоєння та переробки великої кількості інформації, а значить, підвищується напруження організму. Учні менше рухаються, більше сидять, у результаті виникає дефіцит м'язової діяльності. Це призводить до порушення статури, зору, підвищення артеріального тиску, накопичення зайвої ваги. Отже, шкільний спортивний гурток з волейболу пропонується для того, щоб учні більше рухались, розвивали фізичні якості, зберігали та зміцнювали своє здоров'я.
  Заняття волейболом підвищують м'язово-рухові відчуття, покращують зоровий і кінестетичний контроль за виконанням певних рухів, сприяють розвитку кісток і збільшують період їх зростання, зменшують накопичення жирової тканини, розвивають силу, спритність, швидкість рухів, підвищують дієздатність вегетативних органів. Посилене постачання всіх тканин гормонами дозволяє стимулювати обмінні процеси організму, активність залоз внутрішньої секреції. Виразні зміни відбуваються в серцево-судинній системі: збільшується об'єм серця, ЧСС урізається, підвищується максимальний і мінімальний AT; сповільнюється швидкість кровотечі. Це свідчить про те, що серцево-судинна система функціонує економно. У процесі занять дихання урізається, хвилинний об'єм дихання поступово зменшується, збільшуються показники життєвої ємності легень (ЖЄЛ). Постійна взаємодія з м'ячем сприяє поліпшенню глибинного і периферичного зору, точності й орієнтуванню в просторі. Розвивається миттєва реакція на зорові й слухові сигнали. Гра у волейбол вимагає від учнів максимального прояву фізичних можливостей, вольових зусиль і уміння користуватися придбаними навиками. Виявляються позитивні емоції: життєрадісність, бадьорість, бажання перемогти. Розвивається відчуття відповідальності, колективізму, швидкість ухвалення рішень. Завдяки своїй емоційності гра у волейбол є засобом не тільки фізичного розвитку, але й активного відпочинку. Широкому розповсюдженню волейболу сприяє нескладне устаткування: невеликий майданчик, сітка, м'яч.
  Мета - підвищення та збереження рівня здоров'я і функціональних можливостей організму учнів, всебічного вдосконалення фізичних здібностей на основі систематичних занять з волейболом та оволодіння високим рівнем техніко-тактичним діям.
  Задачі:
1. Оздоровчі:
• удосконалення функціональних можливостей організму, розвиток основних життєзабезпечуючих систем;
• зміцнення здоров'я і сприяння правильному різносторонньому фізичному розвитку;
• зміцнення опорно-рухового апарату;
• формування знань щодо функціональної спрямованості фізичних вправ, їх ефективного використання для зміцнення здоров'я, проведення активного відпочинку та здорового способу життя;
• оволодіння основами оздоровчої діяльності, розвиток основних фізичних якостей та рухових здібностей, підвищення рівня фізичної підготовленості учнів.
2. Освітні:
• навчання основам техніки переміщень і стійок, подачі м'яча, прийому і передачі м'яча, нападаючого удару;
• подальше вивчення і вдосконалення основ техніки і тактики гри;
• тактичні дії в нападі й захисті;
• придбання навику в організації і проведенні навчально-тренувальних занять;
• розвиток відчуття ритму і такту;
• виховання індивідуальних морально-вольових і психологічних якостей особистості.
3. Виховні:
• прищеплення інтересу до змагань;
• виховання любов до спорту;
• виховання бережливого ставлення до свого здоров'я й здоров'я оточуючих як найвищої соціальної цінності особистості;
• виховання інтересу, потреби і звички до систематичного виконання фізичних вправ;
• підвищення фізичної й розумової працездатності;
• формування адекватної самооцінки особистості, моральної самосвідомості, цілеспрямованості, впевненості у своїх силах, витримки;
• виховання культури поведінки, почуття такту і ввічливості, почуття власної гідності.
4. Розвивальні:
• розвиток фізичних якостей (швидкості, гнучкості, спритності, витривалості, координовані рухи, швидкість реакції, узгодження рухових дій, здатності до довільного розслаблення м'язів, вестибулярної стійкості, тощо);
• сприяння правильному фізичному розвитку, підвищення загальної фізичної підготовленості, розвиток спеціальних фізичних здібностей, необхідних для вдосконалення ігрового навику.

 

Керівник: Киркач Олена Фаатівна

 

Графік роботи:

                            Вівторок      14.30-16.00

                            Четвер        14.30-16.00